Algemene voorwaarden

Om de afspraak zo goed mogelijk te laten verlopen worden een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Indien een afspraak wordt gemaakt, wordt ervan uitgegaan dat jij op de hoogte bent van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

In verband met het corona virus wordt verwacht dat je voor een bezoek aan de praktijk de corona maatregelen hebt doorgelezen, hieraan voldoet en hiermee akkoord gaat.

Voorafgaand aan de eerste behandeling volgt een intake produce. De client is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens ook als hierin wijzigingen ontstaan. Hierdoor kan een zo goed mogelijke behandeling plaats vinden.

Alle informatie die tijdens een intakegesprek of behandeling door de cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Bij twijfel over mijn competentie of bij contra-indicaties kan ik afzien van behandeling en indien nodig doorverwijzen naar een huisarts, fysiotherapeut of specialist.

Sportmassage Hengelo verleent geen medische behandelingen.

Bij onder meer de volgende absolute contra-indicaties mag géén massage worden toegepast: koorts, griep, verkoudheid, extreme vermoeidheid, steenpuisten.
Bij hoge bloeddruk, hartafwijkingen of andere pathologie is het raadzaam eerst jouw arts te raadplegen.

In verband met jouw en mijn hygiëne verzoek ik jou om fris gedouched naar de praktijk te komen.

Indien jij de behandeling wilt verplaatsen of annuleren moet dit 24 uur voor aanvang van de geplande behandeling gebeuren, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Sportmassage Hengelo is niet aansprakelijk voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandeling en/of gebruikmakend van andere diensten voortvloeien.

Jij wordt verzocht direct na de behandeling af te rekenen. Bij voorkeur via een pinbetaling (contactloos) of een tikkie.

Tijdens een massage behandeling dien jezelf 2 handdoeken mee te nemen.

Mocht jij niet tevreden zijn over een behandeling, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk en wordt gezocht naar een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan verwijs ik door naar de ‘NGS klachtenservice WKKGZ‘ .

Sportmassage Hengelo verkoopt kortingskaarten en cadeaukaarten. Op alle kortingskaarten en cadeaukaarten is een geldigheidsdatum vermeld, de kaarten hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

Wanneer Sportmassage Hengelo wordt ingehuurd voor het verzorgen van hardloop clinics, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel als gevolg van trainingen.