Algemene voorwaarden

Sportmassage Hengelo verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u een arts of een specialist te consulteren.

U maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Sportmassage Hengelo. Sportmassage Hengelo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandeling en/of gebruikmakend van andere diensten voortvloeien.

In verband met uw en mijn hygiëne verzoek ik u om fris gedouched naar de praktijk te komen. Indien dit niet het geval is kan de masseur de behandeling weigeren, maar worden de kosten wel in rekening gebracht.

Alle informatie die tijdens een intakegesprek of behandeling door cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.

Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan ik afzien van behandeling en indien nodig doorverwijzen naar een huisarts, fysiotherapeut of specialist.

Bij onder meer de volgende absolute contra-indicaties mag géén massage worden toegepast: koorts, griep, verkoudheid, extreme vermoeidheid, steenpuisten.
Bij hoge bloeddruk, hartafwijkingen of andere pathologie is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen.

U wordt verzocht contant (bij voorkeur gepast) direct na de behandeling af te rekenen.

Indien u de behandeling wilt verplaatsen of annuleren moet dit 24 uur voor aanvang van de geplande behandeling gebeuren, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

De tarieven van massagebehandelingen zijn inclusief massage tussenvloeistof en andere benodigdheden zoals handdoeken.

Voor taping worden kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van hoe uitgebreid de taping is. Deze zitten dus niet bij de massagebehandeling inbegrepen.

Sportmassage Hengelo verkoopt kortingskaarten en cadeaukaarten. Op alle kortingskaarten en cadeaukaarten is een geldigheidsdatum vermeld, de kaarten hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van de kosten voor de afgesproken behandeling.

Wanneer Sportmassage Hengelo wordt ingehuurd voor het verzorgen van hardloopclinis kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel als gevolg van trainingen.

Sportmassage Hengelo is aangesloten bij de ‘NGS klachtenservice WKKGZ‘ en SCAS geregistreerd.
(Een deel van de) diensten verricht door mij als sportzorgmasseur worden door de zorgverzekeraars vergoed.  Meer over de aansluiting bij het SCAS register, vind je hier.